Vacatures coördinatie samenwerking eerstelijn en geestelijke gezondheidszorg

14/01/2022 - 14:00

Vacatures

Op 02 december 2020 werd er een protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de gemeenschappen en de gewesten betreffende de versterking van het geestelijke zorgaanbod dicht bij de leefomgeving van de burger en in samenwerking met de actoren in de eerste lijn.
Deze beweging kadert in de bredere benadering van de geestelijke gezondheidszorg vanuit een public health perspectief dat streeft naar verbetering en bescherming van de gezondheid voor alle leden van deze populatie.

Om deze hervorming te realiseren in samenwerking met de 12 Oost-Vlaamse eerstelijnszones, zoeken de netwerken RADAR, Het PAKT en GG ADS

  • 5 lokale coördinatoren (min 0.8 VTE)

  • 1 projectmedewerker (1 VTE) en

  • 1 administratieve medewerker (0.8 VTE)

Zie bijlage voor meer informatie