Vacatures coördinatie samenwerking eerstelijn en geestelijke gezondheidszorg

20/06/2022 - 18:04

Vacatures coördinatie samenwerking eerstelijn en geestelijke gezondheidszorg

Op 02 december 2020 werd er een protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de gemeenschappen en de gewesten betreffende de versterking van het geestelijke zorgaanbod dicht bij de leefomgeving van de burger en in samenwerking met de actoren in de eerste lijn.
Deze beweging kadert in de bredere benadering van de geestelijke gezondheidszorg vanuit een public health perspectief dat streeft naar verbetering en bescherming van de gezondheid voor alle leden van deze populatie.

Voor de uitrol van de conventie in Oost-Vlaanderen wordt door de netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen (Het Pakt en het Netwerk GG ADS) en het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren (RADAR) gezocht naar:

  • lokale coördinatoren voor de regio Waasland en Dender (min. 0.8 VTE)

  • projectmedewerker (0.5 VTE)

Als lokale coördinator ondersteun je klinisch psychologen en orthopedagogen of erkende organisaties die een overeenkomst met het netwerk aangaan om individuele en/of groepssessies te organiseren i.h.k.v. eerstelijnspsychologische zorg en/of gespecialiseerde ambulante zorg. Daarnaast verbind je die verstrekkers van psychologische zorg in de eerste lijn met elkaar en met lokale voorzieningen, actoren (binnen een eerstelijnszone) met het oog op goede vervolgzorg, afspraken,....
Zie vacature in bijlage.

Als projectmedewerker ondersteun je de lokale coördinatoren in Oost-Vlaanderen in bovenstaande opzet en sta jij in voor het opvolgen van data met het oog op het inzetten van de juiste zorg op basis van de noden die er (lokaal) zijn (Public Mental Health visie).
We zoeken nog een halftijdse projectmedewerker. Zie Vacature in bijlage.

Tijdelijk contract omwille van overeenkomst met de overheden/RIZIV tot eind 2023.

Zie bijlagen voor meer informatie.