Vacatures coördinatie samenwerking eerstelijn en geestelijke gezondheidszorg

13/10/2022 - 13:04

Vacatures coördinatie samenwerking eerstelijn en geestelijke gezondheidszorg

Op 02 december 2020 werd er een protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de gemeenschappen en de gewesten betreffende de versterking van het geestelijke zorgaanbod dicht bij de leefomgeving van de burger en in samenwerking met de actoren in de eerste lijn.
Deze beweging kadert in de bredere benadering van de geestelijke gezondheidszorg vanuit een public health perspectief dat streeft naar verbetering en bescherming van de gezondheid voor alle leden van deze populatie.

Voor de uitrol van de conventie in Oost-Vlaanderen wordt door de netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen (Het Pakt en het Netwerk GG ADS) en het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren (RADAR) gezocht naar:

  • lokale coördinatoren voor de regio Waasland en Dender (min. 0.8 VTE)

  • projectmedewerker (0.5 VTE)

De lokale coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van de conventie
‘psychologische functies in de eerste lijn’, in co-creatie met de netwerkcoördinatoren van de 3
netwerken geestelijke gezondheid Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse eerstelijnsactoren.

De projectmedewerker zal, samen met het team lokale coördinatoren en de netwerkcoördinatie van de netwerken geestelijke gezondheid het implementatieproces van de conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ faciliteren, in een co-creatie met de drie netwerken geestelijke gezondheid en de Oost-Vlaamse eerstelijnsactoren.


Zie vacatures in bijlage.

Meer info via netwerkcoordinatie@psy-ovl.be