Update conventie psychologische functies op de eerstelijn

20/06/2022 - 17:45

Update conventie psychologische functies op de eerstelijn

We informeren u graag opnieuw over de stand van zaken inzake de uitrol van de conventie terugbetaling psychologische zorg in de eerste lijn in Oost-Vlaanderen.

1. Groeiend aanbod geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen/ erkende voorzieningen te vinden op de website

Intussen zijn bijna 200 psychologen in Oost-Vlaanderen geconventioneerd na de oproepen die gelanceerd werden eind april.
Vanuit de drie netwerken werd een gezamenlijke website opgericht met een overzicht en contactgegevens van de huidige geconventioneerde psychologen.
U kan, bij het zoeken naar aanbod, filteren per eerstelijnszone, per leeftijdsgroep (volwassenen en kinderen/jongeren) en per zorgaanbod (eerstelijnspsychologische zorg ELP en ambulant gespecialiseerde psychologische zorg GPZ).
Zie https://www.psy-ovl.be/ of onder het luikje 'Terugbetaling psychologische zorg' op deze website onder 'Lijst van geconventioneerde psychologen/orthopedagogen/erkende voorzieningen'

2. Oproep organisatie van groepssessies onder terugbetalingstarief (conventie) door klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, (erkende) organisaties


Na de succesvolle lancering van de matchingsprocedure voor individueel aanbod binnen de conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ wensen de Oost-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid (RADAR, GG ADS en Het PAKT) en hun partners graag een volgende stap te zetten in de verdere uitrol van de conventie: de lancering van de matchingsprocedure voor het groepsaanbod gaat vanaf vandaag van start!

Dit groepsaanbod wordt op laagdrempelige en toegankelijke vindplaatsen georganiseerd door 2 personen, waarvan minstens 1 persoon een klinisch psycholoog of orthopedagoog is die (al dan niet vanuit een erkende organisatie) voor min. 8u/week geconventioneerd is. Binnen deze 8 uur is een combinatie van individueel en groepsaanbod mogelijk. Verdere informatie over de diverse randvoorwaarden van dit groepsaanbod vind je terug in de overeenkomst die het RIZIV afsloot en in de verschillende infosessies die in het verleden georganiseerd werden. (presentaties en opnames hier te vinden)

Deze oproep/matchingsprocedure geldt voor groepsaanbod dat nog in 2022 zal van start zal gaan. De matchingsprocedure start met een brede communicatie op maandag 20/6, waarin we o.a. een officiële oproep met meer informatie over de procedure en een link naar het indienen van een portfolio zullen includeren. Je kan vanaf 20/6 dus een portfolio indienen, maar wie nog vragen heeft na het lezen van de oproep kan terecht op een vragenuurtje dat georganiseerd wordt op woensdag 22/6 van 12u tot 13u. Inschrijven voor het vragenuurtje kan via deze link:
https://forms.gle/8PB3H6bNZtFJTWv86

In functie van een tijdige/snelle verwerking vragen we om een portfolio bij voorkeur voor 1/7 in te dienen, zeker voor het groepsaanbod dat beoogt te starten vanaf september 2022. Het indienen van een portfolio is mogelijk tot 14 augustus 2022, waarbij men best in rekening brengt dat een antwoord op het portfolio tot 3-4 weken op zich kan laten wachten.

Vanaf oktober 2022 zal de matchingsprocedure voor groepsaanbod 2023 geopend worden i.f.v. eventueel bijkomend groepsaanbod en/of de verderzetting van het reeds geconventioneerde groepsaanbod in 2023.

U kan uw portfolio voor groepsaanbod vanaf heden indienen via volgende link: https://forms.gle/4Tgz2NUWECWUUmmz8

De oproep met meer informatie over de matchingsprocedure vindt u, net als diverse andere belangrijke links en documenten u hier terug: https://bit.ly/3nM9bpW

Alvast bedankt voor uw interesse

De provinciale procesgroep ‘psychologische functies in de eerste lijn’