Informatie voor de huisarts/psychiater

Ter info: de nieuwe conventie m.b.t. eerstelijnspsychologische hulp is in het Netwerk GG ADS nog niet van toepassing. Voorlopig blijft onderstaande info en afspraken gelden.

De terugbetaling van Eerstelijnspsychologische (ELP) - sessies kan enkel en alleen op doorverwijzing van een huisarts/psychiater/arbeidsgeneesheer of adviserend geneesheer Via het verwijsvoorschrift in bijlage kan u ELP-sessies aanvragen voor uw patiënt/cliënt die tot de doelgroep behoort.

Specifiek verwijsformulier ( in bijlage onderaan deze pagina) te bezorgen aan de ELP ( actuele lijst van actieve ELP aangesloten bij het Netwerk GG ADS in bijlage onderaan deze pagina).

Doelgroep
De terugbetaling geldt voor:
• Volwassenen vanaf 18+ en 65+
• met een licht tot matig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik, misbruik van slaap- en kalmeermiddelen
• die naar deze zorg zijn doorverwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift (zie bijlage) ondertekend door de huisarts, geriater, arbeidsgeneesheer of psychiater
• patiënten woonachtig in het werkingsgebied van het Netwerk GG ADS* ​en in orde zijn met het ziekenfonds​

Licht of matig?
• De patiënt heeft een licht of matig probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik | slaap- en kalmeermiddelen (geen verslaving)
• Het probleem is in tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel, …)
• Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.
• De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).
• De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
• De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd.

Terugbetalingsaanbod
Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die met een nieuw verwijsvoorschrift kunnen verlengd worden met vier sessies). Het maximaal aantal sessies per kalenderjaar bedraagt 8 sessies. De patiënt betaalt per sessie een persoonlijk aandeel (11,20 euro of 4 euro in geval van een verhoogde tegemoetkoming). Via Mycarenet kan u de juiste informatie vinden over verhoogde tegemoetkoming. Als arts dient u het verwijsformulier (zie bijlage) volledig in te vullen.

Lijst psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies aanbieden in het Netwerk GG ADS
De lijst van geconventioneerde klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die ELP-sessies aanbieden in het Netwerk GG ADS kan u terugvinden in bijlage. De klinisch psychologen/orthopedagogen zijn opgedeeld per eerstelijnszone. U kan er het telefoonnummer en het e-mailadres van elke klinisch psycholoog/orthopedagoog die ELP-sessie organiseert terugvinden. Er wordt verondersteld volgens de regels van GPDR informatie door te geven.

Bij vragen kan u zich richten naar Sharon Bruggeman, projectmedewerker ELP in het Netwerk GG ADS via elp@ggzads.be of 0490/41.19.02 op op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag.

* Het werkingsgebied Netwerk GG ADS omvat de eerstelijnszones in het Waasland, Dender, Aalst, Dender-Zuid (Ninove-Geraardsbergen). Voor patiënten die buiten het werkingsgebied van het Netwerk GG ADS wonen kan u de lijst met andere GGZ-netwerken in bijlage consulteren.