Informatie m.b.t. maatregelen rond COVID-19 in het Netwerk GG ADS

Heel wat voorzieningen binnen het Netwerk GG ADS pasten hun werking aan om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en te beperken.Om de continuïteit van zorg te waarborgen vindt u onder "Huidig GGZ-Aanbod in het Netwerk GG ADS" de meest recente informatie met betrekking tot het aanbod van de GGZ-voorzieningen in het Netwerk GG ADS. Aanvullingen of correcties van dit overzicht kunnen via Advies&CoachingADS langs advies.coaching@ggzads.be worden doorgegeven.

Voor oriëntatievragen kunnen hulp- en dienstverleners ook nog steeds elke werkdag terecht tussen 9 uur en 12 uur bij Advies&CoachingADS op zowel het algemeen nummer 0499/90 49 44 als op advies.coaching@ggzads.be met algemene of casusspecifieke vragen.

De voorzieningen binnen het Netwerk GG ADS bieden voor hun cliënten/patiënten telefonische ondersteuning aan als alternatief voor de normale dienstverlening. Daarnaast is er een ruim aanbod van telefonische ondersteuning, onlinehulp of chatbox. Er is een overzicht terug te vinden onder "Alternatief hulpverleningsaanbod".

Onder "Algemene informatie" vind je linken naar richtlijnen in preventie, maatregelen gezondheidsinstellingen, info voor anderstaligen, kwetsbare groepen en tips voor online hulpverlenen.

Verder vind je tips in hoe praten met kinderen (van verschillende leeftijden) over Corona en vind je linken naar de informatie vanuit de eerstelijnszones (ELZ) in het Netwerk GG ADS.

Onder "Zorg voor zorgverleners " vind je een aanbod voor zorgverleners die nood hebben aan ondersteuning in deze tijd.

In "beschermingsmateriaal" kan de nood aan beschermingsmateriaal worden doorgegeven.

Op de website van Het PAKT (het netwerk GGZ voor volwassenen in de regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen) wordt het actieve aanbod binnen Het PAKT weergegeven (www.pakt.be).

Op de website RADAR (Netwerk voor Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) vind je tevens informatie met betrekking tot het aanbod voor kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen (www.radar.be). Voor een actueel overzicht van het aanbod voor Kinderen en jongeren klik hier.

Voor een actueel overzicht van het aanbod voor geïnterneerde personen klik hier (=info vanuit het Netwerk Zorg aan geïnterneerden)