Advies & Coaching  ADS

Advies & Coaching ADS: 0499 90 49 44 (elke werkdag tussen 9u en 12u) of via advies.coaching@ggzads.be

I.h.k.v. Functie 1 (Functie 1 = Activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, gespecialiseerde back-up d.m.v. advies, coaching en vorming, vroegdetectie, screening en diagnosestelling en ambulante therapie) werd in het Netwerk GG ADS Advies en Coaching ADS opgericht.

Vanaf 2 januari 2019 kan je als hulpverlener beroep doen op Advies & Coaching ADS

Wat is Advies en Coaching ADS?

Telefonisch advies
Advies/Coaching GG ADS biedt via een permanentiesysteem telefonisch advies op maat van de hulpverlener die in contact komt met een persoon met (het vermoeden van) een psychische kwetsbaarheid. Dit kan met een algemene of een anonieme casus-specifieke vraag.

Oriëntatiefunctie
Advies/Coaching GG ADS biedt ondersteuning bij het zoeken naar een geschikt zorgaanbod en denkt na over GGZ-actoren die betrokken kunnen worden in de zorg in kader van het uitbouwen van een professioneel netwerk.

Deskundigheidsbevordering o.v.v.

Coachen
Advies/Coaching GG ADS biedt individuele of teamondersteuning aan bij vragen rond anonieme
casussen. Dit kan via een individuele casusbespreking of (structurele) deelname aan teamoverleg. Er
wordt via de gestructureerde methodiek GROW gewerkt.

Vorming
Advies/Coaching GG ADS zoekt in samenspraak naar externe of interne mogelijkheden naar vorming
op maat rond thema’s binnen geestelijke gezondheid.

Intervisie
Advies/Coaching GG ADS organiseert intersectorale intervisiemomenten in de deelregio’s. De
verschillende hulpverleners ondersteunen en adviseren elkaar a.d.h.v. casussen. Advies/Coaching
heeft hier een modererende rol via het OASE-model. De doelstelling is de bevordering van
deskundigheid over verschillende sectoren heen.

Voor meer informatie m.b.t. de intervisiemomenten klik hier

Contact
Telefonische permanentie elke werkdag tussen 9 uur - 12 uur via 0499 90 49 44